Taloissa ja tuvissa – kulttuuriympäristömme kuva

Hankenro 7553, Diaarinro 4644/3570-2009
Hankeaika: 1.11.2009 – 31.3.2012

Taloissa ja tuvissa – kulttuuriympäristömme kuva työskentelee edistääkseen tietoisuutta turunmaalaisista rakennetuista kultturiympäristöistä. Toiminta tapahtuu pääasiassa seuraavissa muodoissa:

-Rakennuskulttuuripolkuja

-Kokeilutoimintaa koulujen kanssa.

-Korjausrakentamistyöpajoja

-Kuvakeräys kuvia kotikulmilta.

Materiaalia opetukseen!

Yhteistyötä koulujen kanssa

Ensimmäinen kouluyhteistyömme joka sai kunnolla vauhtia oli Paraisten Axxellin rakennuslinjan kanssa. Oppilaat ovat saaneet perehtyä rakennushistoriaan tutkimalla Paraisten vanhaa rakennuskantaa. Heille on myös tarjottu opetusta vanhojen ja suojeltujen rakennusten kanssa menettelystä ja oikeaoppisista korjaustavoista. Syksyllä sekä Axxellin rakennuslinjan että Turun Ammattikorkeakoulun oppilaat kutsuttiin kuuntelemaan Curation järjestämää Panu Kailan luentoa värien ja maalien historiasta.

Syyslukukauden alussa lähetettiin joukkokirje kaikille Turunmaan kouluille, ja uusia yhteistyökumppaneita saatiin houkuteltua mukaan. Koululaisia Paraisilla, Kemiössä ja Rosalassa ovat osallistuneet eri oppiaineisiin sovelletuille rakennusperintöpoluille. Toetutuneet yhteistyöt ovat antaneet paremman käsityksen siitä, miten kulttuuriympäristöopetusta voidaan soveltaa kouluopetukseen eri oppiaineissa. Esimerkiksi kuvataiteen oppilaat Kemiön lukiossa ovat saaneet perehtyä arkkitehtuurityyleihin tarkastelemalla esimerkkejä omalta paikkakunnaltaan. Koivuhaan koulun viidesluokkalaisia on puolestaan opetettu näkemään historian eri aikakausien jälkiä ja kerrostumia Paraisten rakennetussa ympäristössä. Hitis-Rosalan koulun oppilaat taas ovat saaneet ympäristöopin puitteissa tutustua siihen miten luonnon ja elinkeinojen vaatimukset ovat vaikuttaneet saaristolaiskylien muodostumiseen.

Esimerkkitapauksia koulutoiminnasta.

kuva: Curatio / John Björkman

Korjausrakentamistyöpajoja

Käytännön osaamista rakennusperinnön hoitamisesta on tarjottu korjausrakentamistyöpajojen, sekä ulkosaaristossa järjestetyn korjausrakentamisleirin muodossa.

Työpajat ovat käsitelleet mm. kaakeliuunien pintakorjauksia, ikkunoiden huoltoa sekä maalien sävytystä luonnonpigmenteillä. Tilaisuudet ovat olleet suosittuja – Kemiössä järjestettyyn ikkunatyöpajaan jouduttiin jopa pestaamaan ylimääräinen vetäjä suuren suosion vuoksi!

Huhtikuussa järjestettiin korjausrakentamisleiri Utössä. Leirille saapui pieni mutta innokas joukko rakennusperinteen ystäviä, jotka työskentelivät armeijan vanhan asevaraston parissa, sekä tietenkin tutustuivat saaren ainutlaatuiseen rakennusperintöön. Leirin yhteydessä järjestettiin myös paikallisväestölle luentoja ja tietoiskuja rakennussuojelusta ja vanhojen rakennusten korjaamisesta.

Taloissa ja tuvissa -hankkeessamme julkaisimme maaliskuussa 2012 oppaan lankunpäätaloiosta ja niiden korjauksesta. Opas on pdf-muotisina julkaistu myös tässä:

Lankunpäätalot ja esimerkki korjauksesta
ISBN 978-952-93-0374-8

Toimintaa Utön korjausrakentamisleirillä.
kuva: Curatio / John Björkman

Luentoja, tapahtumia ja muuta toimintaa

Hanke on osallistunut erinäisiin tapahtumiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin tietoiskuin, esitelmin ja työnäytöksin. Esimerkiksi Åbolands ungdomsförbundin teemapäivillä Västanfjärdissä pidettiin esitelmiä, Korppoossa järjestettiin keskustelutilaisuus venevajoista, ja hanke osallistui myös Sagalundin museon korjausrakentamis- ja puutarhatapahtumaan esitelmin ja työnäytöksin. Syyskuussa Taloissa ja tuvissa-hanke otti osaa Euroopan rakennusperintöpäiviin järjestämällä luentoja Turunmaan asutusperinteistä Paraisilla ja Taalintehtaalla.

Kuvakeräys ”Kuvia kotikulmilta” aloitettiin keväällä. Kouluja ja yleisöä pyydetään lähettämään kuvia arvokkaista kulttuuriympäristöistä. Valikoituja kuvia on julkaistu Åbo Underrättelserissa.

Jan-Filip Schauman luennoi Kemiön leivintuvan restauroinnista
kuva: Sagalundin museo