KESTÄVÄ KORJAUSRAKENTAMINEN -HANKKEEN KEVÄÄN 2017 OHJELMA:

Talven ja kevään 2017 ohjelman löydät tästä

Ely-keskus on hyväksynyt Curatio ry:n hankkeen Kestävä korjausrakentaminen – Hållbar byggnadsvård , rahoitettavaksi hankkeeksi. Hanke kohdistuu ensisijaisesti kohdealueen talonrakentajille ja suunnittelijoille. Tiedonvälitystilaisuudet ovat avoimia myös yleisölle. Hankeaika on 2,5 vuotta.

KESTÄVÄ KORJAUSRAKENTAMINEN – HÅLLBAR BYGGNADSVÅRD, Curatio ry:n hanke

Rakennettu kulttuurimaisema on saaristokuntien vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden kannalta olennaista. Toisaalta alueella ei ole kuin muutama rakennusperinnön hoitoon erikoistunutta rakennusalan yritystä, joten suuri osa näistä työmaista menee joko alueen ulkopuolella oleville yrityksille tai toteutetaan ottamatta huomioon säästävän ja säilyttävän korjausrakentamisen menetelmiä. Lisäämällä tietotaitoa ennen 1960 rakennettujen rakennusten rakennustekniikasta ja -fysiikasta, käytettävistä materiaaleista sekä säilyttävistä korjaustavoista paranee työn taso ja luonnonresursseja säästyy. Ammattitaidon lisääntyessä rakennusyritysten palvelutarjonta monipuolistuu. Hankkeessa annetaan myös valmiuksia yritysten väliselle yhteistyölle.

Säilyttävä korjausrakentaminen on resursseja säästävää ja jättää pienemmän hiilijalanjäljen kuin ”pura ja rakenna uudestaan” -tapa. Energiataloudellisia ratkaisuja tulee myös tarkastella suhteessa energiatehostamistoimenpiteissä käytettyihin resursseihin ja käytettyjen rakennusmateriaalien elinkaareen.

Hankkeessa järjestetään yleisiä tiedotustilaisuuksia yhdessä hankkeeseen palkattavan kokeneen
rakennusrestauroinnin ammattilaisen kanssa rakennustekniikasta ja -fysiikasta, materiaaleista sekä mm. kannattavista energiasäästötoimenpiteistä.

Yhdessä kulttuuriympäristöohjelmahankkeen (Maakuntamuseo) kanssa järjestetään työpajoja, joissa osallistujia innostetaan arvostamaan ja pitämään kunnossa rakennettua kulttuuriympäristöään ja käyttämään yritysten palveluja.

Kestävä korjausrakentaminen – Hållbar byggnadsvård

Hankenumero: 7803

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Toimenpide: Tiedonvälitys

Hankkeen julkinen kuvaus

Rakennettu kulttuurimaisema on saaristokuntien vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden kannalta olennaista. Toisaalta alueella ei ole kuin yksi rakennusperinnön hoitoon erikoistunutta rakennusalan yritystä, joten suuri osa näistä työmaista menee joko alueen ulkopuolella oleville yrityksille tai toteutetaan ottamatta huomioon säästävän ja säilyttävän korjausrakentamisen menetelmiä. Hankkeessa ei ole tarkoitus kouluttaa rakennusrestauroinnin ammattilaisia, vaan lisäämällä tietotaitoa ennen 1960 rakennettujen rakennusten rakennustekniikasta ja -fysiikasta, materiaaleista sekä säilyttävistä korjaustavoista paranee työn taso ja luonnonresursseja säästyy. Pienet maaseudun rakennusyritykset eivät pysty kilpailemaan suuremmista rakennushankkeista. Hankkeessa annetaan valmiuksia yritysten väliselle verkostoitumiselle ja näin parannetaan yritysten kilpailukykyä. Ammattitaidon lisääntyessä rakennusyritysten palvelutarjonta monipuolistuu.

Säilyttävä korjausrakentaminen on resursseja säästävää ja jättää pienemmän hiilijalanjäljen kuin ”pura ja rakenna uudestaan” -tapa. Energiataloudellisia ratkaisuja tulee myös tarkastella suhteessa energiatehostamistoimenpiteissä käytettyihin resursseihin ja käytettyjen rakennusmateriaalien elinkaareen.

Hankkeessa järjestetään yleisiä tiedotustilaisuuksia yhdessä hankkeeseen palkattavan kokeneen rakennusrestauroinnin ammattilaisen kanssa rakennustekniikasta ja -fysiikasta sekä mm. energiasäästötoimenpiteistä ja verkottumismahdollisuuksista kohderyhmänä ensisijaisesti maaseudun rakennusalan yritykset ja vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat. Yhdessä haettavan kulttuuriympäristöohjelmahankkeen kanssa järjestetään työpajoja, joissa osallistujia innostetaan arvostamaan ja pitämäään kunnossa rakennettua kulttuuriypäristöään ja käyttämään yritysten palveluja.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteet ovat:

Maaseudun (ensisijaisesti Turunmaan kunnat ja Paimio, Kaarina, Sauvo) rakennusalan yritysten tietotaidon lisääminen säilyttävästä eli säästävästä korjausrakentamisesta ja siten yritysten kilpauilukyvyn parantaminen. Ammattitaidon kehittyessä yritysten palvelutarjonta monipuolistuu.

Energia-, hiili- ja resurssitehokkaan säilyttävän korjausrakentamisen edistäminen vahvistamalla rakennusyritysten ammattitaitoa ensisijaisesti ennen 1960 rakennettujen rakennusten korjauksesta.

Rakennusperinnön hoidon tason parantaminen

Tiedonvälitys ympäristöministeriön asetuksesta, rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä, tavoitteista ja toteutustavoista

Uusimman tutkimustiedon välittäminen rakentajille ja suunnittelijoille