Elämää raitille!

HANKE LOPPUI 15.12.2014. LOPPURAPORTIN voit ladata tästä.

Työmaadokumentointiin pääset tästä

Elämää raitille!

Curatio Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry:llä on alkanut uusi, Leader- 

rahoitettu hanke maaliskuussa 2014 yhteistyössä Paraisten Puhelin Oy:n
kanssa. Hankkeen tarkoituksena on levittää käytännönläheistä tietoa
säästävän korjausrakenamisen tavoista niin kutsutuissa työpajoissa.
Hankkeen toisena tavoitteena on löytää uutta käyttöä Malmikadun tyhjille
rakennuksille Vanhalla Malmilla Paraisilla. Hankeaika on maaliskuusta
lokakuun loppuun.


Työpajat järjestetään Paraisten Puhelimen omistamissa taloissa, n.s.
Raskenissa ja Björkfeldtin pikkutuvassa. Työn ohjaukseen ja työpajojen
valmisteluun Curatio palkkaa korjausrakentamisen ammattilaisen.
Ulkopuolisia ammattilaisia voidaan lisäksi hankkia ostopalveluna.
Paraisten Puhelin Oy kustantaa rakennusmateriaalit ja Svenska
kulturfondet osallistuu rahoitukseen yksityisrahoitusosuudella. Hanke
toimii yhteistyössä myös Paraisten kotiseutuyhdistyksen, Vanhan Malmin
asukasyhdistyksen ja Varsinais-Suomen Maakunrtamuseon kanssa.


Esimerkkejä järjestettävistä työpajoista:


– ikkunoiden kunnostus
– kolmiorimahuopakaton korjaus
– tapetointi
– maalaustöitä
– ullakon portaat
– tulisijojen kunnostus
– julksivukorjaukset


Myös muita työpajoja tullaan järjestämään. Kuka tahansa voi osallistua
työpajoihin – ne sopivat myös ammattirakentajille, jotka haluavat
ammattitaitoaan kehittää.
Työpajoista tulllaan antamaan lisätietoja Curation kotisivuilla;

Elämää raitille! – lyhennelmä hankesuunnitelmasta

Vanha Malmi Paraisilla kuuluu paikkakunnan helmiin ja sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). Kummallakin puolen tiiviisti rakennetut Finnberginkatu ja Malmikatu muodostavat pääreitin Vanhan Malmin läpi vanhalle torille. Alueella on hyvät edellytykset tarjota enemmän aktiviteetteja kävijöille. Vanhan Malmin asukasyhdistys onkin erityisen kiinnostunut toiminnasta, mikä ei rajoitu pelkästään muutamiin kertoihin vuodessa.

Paraisten Puhelin Oy, joka omistaa Malmikadun pohjoispuolen 3 rakennusta, toivoo rakennuksiin sellaisia käyttötarkoituksia, jotka mahdollistavat yleisön pääsyn rakennuksiin.

Hankkeen tavoitteena on levittää vanhempien rakennusten omistajille käytännönläheistä tietoa ja taitoja säilyttävästä korjausrakentamisesta. Toinen päätavoite on Malmikadun elävöittäminen ja uusien käyttötarkoitusten löytäminen kahdelle lähes käyttämättömälle rakennukselle.

Hanketta toteutetaan järjestämällä yleisölle säilyttävän korjausrakentamisen työpajoja rakennuksissa sekä etsimällä uusia käyttötarkoituksia tyhjille rakennuksille.

Hankekumppaneita ovat Paraisten Puhelin Oy, Vanhan Malmin asukasyhdistys ja Paraisten Kotiseutuyhdistys ry. Varsinais-Suomen Maakuntamuseo osallistuu asiantuntemuksellaan.